Louis Rice đã thiết kế Hệ thống Quản lý Chất lượng của mình phù hợp với các tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế sau:

Giải Thưởng & Bằng Khen

khách hàng louis rice

Louis Rice đã và đang xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng từ thị trường toàn cầu.
Hotline