louisrice.com - louisrice.vn - louisrice.com.vn

Jasmine Diamond Rice

Jasmine Diamond Rice

Thơm nhẹ, cơm ngọt, dẻo, mềm, săn hạt