louisrice.com - louisrice.vn - louisrice.com.vn

Products

Products

Sticky, gentle aroma, natural sweet flavour, soft even though rice is cool down.
Dẻo, mềm, thơm, ngọt
Thơm tự nhiên, dẻo mềm cơm
Dẻo - Mềm - Thơm đặc trưng
Cơm mềm xốp
Thơm nhẹ, cơm ngọt, dẻo, mềm, săn hạt
Thơm nhẹ, dẻo mềm, hơi dính, ngon cơm
Thơm, mềm, ngọt cơm