louisrice.com - louisrice.vn - louisrice.com.vn

Vietnam Rice


Product code: LR-TV
Properties of rice: Cơm mềm xốp
  11,500đ/kg

Product Detail

Other products

Thơm nhẹ, dẻo mềm, hơi dính, ngon cơm
Thơm, mềm, ngọt cơm